Missie en Visie

Missie
Thuiszorg Aura heeft als missie het bevorderen van kwaliteit van leven en het bijeenbrengen van culturen, zodat de cliënten met de juiste ondersteuning mee kunnen participeren in de maatschappij.

In Nederland leven we met verschillende culturen. De zorgvragen kunnen vanwege het verleden, de generatiekloof en de barrières rondom de taal extra complex zijn. Wij bij Thuiszorg Aura steken een hand uit in eigen taal en cultuur zodat ook deze mensen zich vertrouwd en begrepen voelen.

Visie
Thuiszorg Aura wil hulpbehoevenden uit de multiculturele samenleving tegemoetkomen en helpen. Dit doen wij door te werken vanuit een aantal kernwaarden:
1. Zorg op maat
2. Respect voor elkaar
3. Klantvriendelijkheid
4. Passend toezicht
5. Ruimte voor medezeggenschap

Instagram:

Contact

Telefoon: 0314 647 489
E-mail: info@thuiszorgaura.nl
WhatsApp: 06 10 10 59 25

Laatste Nieuws: